Kalça Ağrısı

Kalça Ağrısı

Kalça Ağrısı

Kalça ağrısı her yaş grubunda ve pek çok sebeple kaşımıza çıkabilir.Halk arasında kalçam ağrıyor denildiğinde kaba etler ifade edilse de kalça eklemini tutan patolojiler için kullanmak daha doğrudur.

Kalça Ağrısı Neden olur?

Kalça eklemi; kemiklerin aşınmaması için kıkırdakla kaplı kemikler onun etrafını saran zar ve hareketleri kolaylaştıran bu zar içinde ki sıvıdan oluşmaktadır. Bu yapının etkilendiği enfeksiyon, kırık, kıkırdakta aşınma, romatizmaya bağlı iltihab vb. durumlarda kalça ekleminde ödem ve ağrı gelişir.

Kalçanın ağrıya sebep olan patolojileri ve sıklığı yaşa göre değişir. Örneğin kıkırdak harabiyeti ve kireçlenmeye bağlı ağrı daha çok ileri yaşlarda görülürken Perthes’ hastalığı 4-10 yaş arası çocuklarda görülebilmektedir.

Kimi zaman ağrı zorlamaya bağlı gelişir ve kısa sürede düzelirken kimi zaman profesyonel destek almadan ağrının düzelmesi mümkün olmaz.

Pek çok hastada ağrının sebebini ortaya koyabilmek için genel fizik muayene, düz röntgenogram ve/veya mrg , tam kan sayımı, eritrosit sedimantasyon hızı ve gerekirse daha ayrıntılı tetkiklerle değerlendirmek gerekebilir.

Enfeksiyon

Enfeksiyon da her ne kadar kilo kaybı, gece terlemeleri ve sertlik ön planda olsa da bu duruma sahip hastalar çoğunlukla ağrıyla başvururlar. Daha önceden romatoid artrit ya da kalça protezine sahip olan hastalar veya bağışıklık sistemi baskılanmış olan hastalar enfeksiyona özellikle yatkındırlar ve bu tür hastaların  çok az sistemik şikayetleri olabilmektedir.

Çocuklarda ki kalça eklemi enfeksiyonu genellikle kemiklerdeki enfeksiyonu takiben ortaya çıkar ve hızlı bir biçimde harabiyete neden olur. Çocuk ayaklarının üzerine basmak istemez. Yeni doğanlarda çok az bulgu mevcuttur ve tanı kolaylıkla atlanabilir. Röntgen  bulguları geç ortaya çıkar, bu nedenle de eğer klinik şüphe varsa sıvı birikimi olup olmadığını görmek için ultrasonografi yapılmalıdır. Şayet sıvı birikimi varsa mutlaka örnek alınarak kültüre gönderilmelidir.

Başlangıçta röntgen grafileri genellikle yardımcı değildir, buna karşılık ultrasonografi, manyetik rezonans görüntüleme ve kemik sintigrafisi dahafazla yardımcı olan tetkiklerdir. Eklem aralığından sıvı alınarak  kültüre gönderilmelidir. Enfeksiyon tanısı kesinleşen hastaların tedavisinde cerrahi drenaj, yatak istirahatı ve antibiyotikler gerekmektedir.

Geçici sinovit

10 yaşın altındaki çocukları etkiler. Sebebi pek bilinmemektedir, x-ray değişiklikleri mevcut değildir (ancak ultrasonografi de efüzyon saptanabilir) ve hastalık iki ay içerisinde düzelir.

Kaymış epifiz (slipped epyphysis)

En sık olarak kilolu adölesanlarda görülür. Efor sonrasında ağrı vardır ve kalça dışarıya hareketlerinde ağrı daha belirgindir. Röntgen grafileri büyüme kıkırdakların da genişleme, düzensizleşme ve yer değişikliğini gösterebilir. Tedavi cerrahi olarak stabilizasyonundan ibarettir.

Perthes’ hastalığı

Daha çok 4-10 yaşları  arasındaki erkek çocuklarda Femur başı kmiğinin büyüme ucunun bozukluğudur (Femur başı epifızinin osteokondrozu). Düz röntgen filmlerinde eklem aralığında genişlemeyi, epifiz denilen blgede daralmayı ve daha geç evrelerde de femur başındaki küçük kopmaları ortaya koyarlar. Femur başında daha fazla bozukluk oluşmasının önlenmesi için ortopedik işlemler ve atel tedavisi vb. tedaviler gerekebilir.

Juvenil kronik artrit

Daha çok çocukluk çağında görülen bir romatizma türüdür. Sadece kalça eklemi etkilenmez genellikle diğer eklemler etkilendikten sonra kalçalar tutulur. Zamanla hareket kısıtlılığı geliştiğinden kalça hareketlerinin takip edilmesi önemlidir; kalıcı eklem harabiyeti ve hareket kısıtlılığının önlenmesi için aktif fizyoterapi ve ev egzersizlerine gereksinim vardır.

 

Kalça etrafındaki yumuşak doku problemleri

Spor ya da diğer aktivitelere bağlı aşırı zorlamalardan kaynaklanan kalça çevresinde çeşitli yumuşak doku sorunları ve eklem problemleri kaslarda ve tendonlarda problemler ağrı sebebi olabilir.Yine eklemlerin çevresinde bursitler yada zorlamaya bağlı tendon liflerinin kopması da ağrı sebebi olabilmektedir.  Bu tür durumlar  istirahat, fizyoterapi ve ilaç tedavileri lokal enjeksiyonlar yardımcı olabilir.

Kalça kırıkları

Kemik erimesi ilişkili kalça başı kırıkları yaşlı kadınlarda giderek sık karşılaşılan bir durumdur. Eğer önemli bir travma öyküsü yoksa, tanı hemen akla  gelmeyebilir.Yine romatizmal hastalıklara bağlı sekonder oseoporoz (Hastalığa bağlı kemik erimesi) kalça kırıklarında örülebilen bir durum olup ağrı romatizmaya bağlanıp tanısal gecikmeler olabilmektedir.


Osteoartrit

Genellikle 60 yaşın üzerindeki kişilerde görülmektedir. Başvuru yakınması sıklıkla yaygın olan ve bazen de kalçaya göre uyluk ve dizde daha fazla hissedilen ağrıdır. Başlangıçta ağrı istirahatla geçmekte, ancak daha sonra kalıcı olmaktadır. Kasıkta ve kalça eklemi üzerinde hassasiyet olabilir. Ağrıya bağlı yalpalayarak yürüyüş ve kalçanın donuk hal alması oldukça geç bulgulardır.

Erken dönemlerde bu hastalarda kilo verdirmek, ağrı kontrolü için ağrı kesici ilaçlar, fizyoterapi ve baston gibi konservatif önlemler, ileri evrelerde ise  total kalça protez ameliyatlarına gereksinim duyulur.

Polimyalgia rheumatica

Bu rahatsızlığa sahip hastalar genellikle omuz kemerinde ağrıyla başvururlar, fakat nadir olarak ağrı ve tutukluk, bir ya da her iki kalça da, özellikle de gluteal bölgelerdeki kaba etler ve uyluklar da başlayabilmektedir. Hastalarda  sabah tutukluğu ve dinlenmeyi takip eden tutulma görülür (tüm romatizmal hastalıklarda) . Eritrosit sedimantasyon hızı genellikle çok yüksektir. Kortikosteroid tedavisi ile dramatik düzelme görülür.

Romatoid artrit

Daha çok el- el bileği dirsek gibi eklemleri tutulumu ön plandadır. ” Romatoid artriti olan hastaların yaklaşık olarak yarısında kalçalar tutulmaktadır ancak bu durum genellikle hastalığın geç evrelerinde ortaya çıkmaktadır. Bu rahatsızlığa sahip olan hastaların ağrıyla başvurmaları beklenen bir durum değildir, ankilozan spondilit hariç diğer kronik inflamâtuar hastalıklar için de bu geçerlidir.

Avasküler nekroz

Kemik başı kanlanması çok iyi olamayan bir dokudur. Burayı besleyen damarların herhangi bir nedenle tıkanması durumunda nekroz gelişir.Bu durum açısından risk faktörlerine sahip olan hastalarda her türlü bölgeyi ilgilendiren ağrı incelemeye tabi tutulmalıdır.

Risk faktörleri: heparin ya da kortikosteroidler ile tedavi, sistemik lupus eritematozis, artmış barometrik basınca maruz kalma öyküsü, yüksek miktarda alkol tüketimi, gebelik ve orak hücreli anemiden ibarettir.

 

Malignansi

Kalçalar ve leğen  kemikleri metastazlarının en sık görüldüğü bölgelerdir. Malignansi ağrısının ciddi boyutlarda ve dinmeyen nitelikte olması, gece ve gündüz mevcut olması ve kilo kaybıyla birlikte seyretmesi olasıdır. Metastaza neden olan primer patolojiye ait bulgular her zaman belirgin olmayabilir.

Paget hastalığı

Aslında her yaşta görülebilen bir kemik hastalığıdır. Özellikle yaşlı insanlarda  kalçanın kireçlenemesi de olaya iştirak ettğinden hangi durumun ağrıya yol açtığına karar vermek güç olabilir. Kalça protez ameliyatı planlanan hastalarda öncelikle Paget hastalığını tedavi etmek akıllıca bir yaklaşımdır. Kalsitonin ya da bifosfanatlarla tedavi uyguladıktan sonra kalça cerrahisine gereksinim duyulmayabilir, eğer duyulursa da ameliyat sonrası problemleri daha da azaltacaktır.

Osteomalazi

D vitamini eksikliğine bağlı bir kemik hastalığıdır. Bu durum en sık olarak vejeteryen Asya’lı kadınlarda ve yaşlı insanlarda görülmektedir.Tedavi vitamin D bileşiklerini (ergokalsiferol) içerir.

Kalça Ağrılarında Ozon Tedavisi

Pek çok sebeple ortaya çıkabilen kalça ağrılarının tedavisinde ozon tedavi gündeme gelebilir. Ancak bu tedavi öncesi hastalığın iyice araştırılması ve dökümante edilmesi gereksiz tedavi ve zaman kaybının önüne geçer.

Nitekim kansere bağlı kalça ağrısında ozon uygulamak ağrıyı kontrol etmediği gibi hastalığın tanısında gecikmelere yol açabilir.

Travma,enfeksiyon, romatizmaya bağlı kalça ağrılarında kalça eklem içi uygulamaları ve immunmodüler olarak major otohemoterapi başarı ile kullanılmaktadır.

Yine kireçlenmeye bağlı kalça ağrılarında ozon tek başına kullanılabildiği gibi PRP yada kök hücreyle beraber yada diğer eklem içi uygulamalarla kombine edilebilir.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir