Major Otohemoterapi

Major Otohemoterapi

Hastadan kendi  kanı alınarak tedavi uygulanır. Geriatrik ( yaşlılığa bağlı) problemler, doku perfüzyonu ve beslenmesini bozan damar hastalıklarında yeniden canlanmayı sağlamak , virütik hastalıklarda ve genel bağışıklık sistemini aktive etmek için kullanılır.

Bu yöntemde, 50 ila 100 ml arasında hastanın kendi kanı alınır, hassas bir şekilde tayin edilen belli orandaki ozonla karıştırıldıktan sonra hastaya geri verilir. Bu işlemin her aşamasında sterilizasyona dikkat etmek gerekirken aynı zamanda mutlaka ozon gazına dayanıklı özel malzemeler kullanılır. (Ozonla çalışırken kullanılacak malzemeler uygun olmadığı taktirde kana toksik maddeler geçmesi kaçınılmazdır. )Buradaki amaç ozonun kandaki beyaz ve kırmızı kan hücreleri ile reaksiyona girmesi ve doğal yollardan bağışıklık sistemini uyaran biyokimyasal maddeleri vücudun kendi hücrelerine ürettirerek dolaşıma salmasıdır. İşlem sonrası kan belli bir hızda tekrar hastaya geri verilir..

Hayatınızı değiştirin

Kronik yorgunluk, stres, geriatrik problemler, bağışıklık sistemi ve alerjik hastalıklar, metabolik hastalıklar, kanser, damar hastalıkları, otoimmun hastalıklar. Tüm sayılan bu hastalıklarda mevcut tedavilerinize ek olarak Ozonun gücünü keşfedin!