About

Ozon nedir?

Ozon Latince ozein (koklamak) kelimesinden köken almaktadır. Kendine has bir kokusu olan ozon 3 oksijen molekülünden oluşan bir kimyasal bileşiktir. Ultraviole ışınlar sayesinde atmosferin stratosfer tabakasında kendiliğinden oluşan bu molekül kitlesi ozon tabakasını oluşturarak dünyayı zararlı ışınımlardan korur. Atmosferin alt tabakalarında son derece düşük oranlarda bulunan ozon, yıldırımlara bağlı olarak da oluşabilmektedir. Sahilde koklanan fresh havada ozon sayesinde bu özelliğe sahip olmaktadır.

Ozon ilk olarak 1840 yılında Alman kimyacı Christian Friedrich Schönbein tarafından keşfedildiği günden bu yana çok farklı kullanım alanları olagelmiştir. Ozonun kuvvetli oksidan olması nedeni ile dezenfektan olarak kullanılması, şehir içme sularının dezenfeksiyonu belki de en bilinen kullanılma biçimidir.

Tıbbi uygulama olarak özellikle 1 dünya savaşı yıllarında yaraların dezenfeksiyonunda kullanılmıştır. Yine 2. dünya savaşı yıllarında Alman pilotların proktit ( rektal iltihab) enfeksiyonlarında rektal ozon insuflasyon uygulanmış bu esnada bu tedaviyi alan pilotların diğer pilotlara nazaren uçuş sürelerindeki uzama ve başarı nedeni ile pilotlarda rutin olarak kullanılmıştır.

Bugün pek çok ülkede tamamlayıcı tıp alanında kullanımı söz konusu olan ve farklı uygulama biçimleri yıllar içinde standardize edilen ozon; başta Almanya, Italya,  Ispanya, Ingiltere, Rusya, Arjantin, Küba gibi ülkelerde sıkça uygulanmakta ve bu ülkelerde farklı ekoller bulunmaktadır.

Sıkça speküle edilen ozonun bir zehir olduğu ve nasıl olupta tedavi edici etki gösterdiği konusunda son yıllarda uzun uzadıya makaleler yazılmış ve pek çok araştırmacı tarafından etki mekanizması ve sonuçlarla ilgili çalışma kaleme alınmıştır. Diğer bir iddea ise ABD’ de uygulanmadığıdır. Bu konuda külliyen bir yalandan ibarettir. İddeaya dayanak olarak sunulan FDA onayının olup olmaması konusu ise zaten komiktir. FDA (food and drug administration ) adı üzerinde yiyecek ve ilaç idaresi bu kapsamda olan ürünlere onay vermektedir. Oysaki ozon bir gaz olup yiyecek yada ilaç kapsamında onay alması düşünülemez.

Neden Ozon terapiye ihtiyaç duyuluyor?

Ozon gazı çok kısa ömürlü bir gazdır. Vücuda giren ozon dakikalar içinde oksijen ve suya dönüşür. Lakin vücutta uyardığı antioksidan etki 24-48 saat sürer. Kürler halinde uygulanan ozon terapi ile hastanın total oksidatif kapasitesini arttırılmaya çalışır. Bu bir anlamda efor kapasitesini arttırmak için spor yapmak gibidir.Tekrarlayan uygulamalarla kişinin kendi bağışıklık sistemi güçlendirilmekte ve hastalıklara karşı immun direnci arttırılmaktadır

Ozonlanmış kanın hastaya geri verilmesiyle normalde toplar damarlardaki oksijen miktarı 10 katına kadar arttırılır. Kanda aktive hale geçmiş bir takım kimyasal mediatörler immun sistemi uyarır. Oksijen sunumunda artış, uyarılmış total antioksidatif kapasite ve immunmodülasyon sayesinde kronik viral enfeksiyonlar, alerjik hastalıklar, damarsal problemler, otoimmun hastalıklar gibi pek çok hastalığın tedavisinde oldukça iyi sonuçlar alınır.

Etkisini Nasıl Gösterir?

Ozon gazı mantarlar, virüsler ve bakteriler için doğrudan öldürücü etki gösterir. Bunun ötesinde ozon kana geçtikten sonra katalaz, hidrojen peroksit dismutaz , glutatyon dehidrogenaz enzimlerini aktive ederek total antioksidan kapasiteyi arttırır. Ayrıca lipooksijenazlarla hücre üzerindeki yarattığı aktivasyon daha uzun süreli immünolojik etkilerden sorumludur. Bu yolla hücrelerin yararlı bir takım kimyasalları üretmesi tetiklenir.

Hayatınızı değiştirin

Kronik yorgunluk, stres, geriatrik problemler, bağışıklık sistemi ve alerjik hastalıklar, metabolik hastalıklar, kanser, damar hastalıkları, otoimmun hastalıklar. Tüm sayılan bu hastalıklarda mevcut tedavilerinize ek olarak Ozonun gücünü keşfedin!

Randevu Alınız