Services

Services

Hastadan kendi  kanı alınarak tedavi uygulanır. Geriatrik ( yaşlılığa bağlı) problemler, doku perfüzyonu ve beslenmesini bozan damar hastalıklarında yeniden canlanmayı sağlamak , virütik hastalıklarda ve genel bağışıklık sistemini

Minör otohemoterapide   ozonlanmış 3-5 ml kan intramusküler yolla (tercihen kalça) hastaya enjekte edilir. Bu yöntemle hastanın nonspesifik bağışıklık sistemi uyarılır. Hastaların alerjik ataklarında azalma yada düzelme sağladığı

Fibromyalji, Yumuşak doku romatizması gibi yakınmalarda ağrı lokalizasyonuna doğrudan uygulanabildiği gibi akapunktur noktalarına yapılan uygulamalar ile kronik ağrı sorunlarında  oldukça başarılı sonuçlar alınabilmektedir.

Dejeneratif eklem hasarı ve romatizmal hastalıklarda eklem içerisine ozon doğrudan verilebildiği gibi PRP( Trombositten zengin plazma) ile beraberde uygulanabilmektedir.  Doğrudan enjeksiyonlarda hastalık aktivitesine bağlı olarak

Rektal yoldan ozon uygulamasında hasta için belirlenen ozon dozu 150-300ml hacimlerde doğrudan aparatörler yardımı ile uygulanır. Bu yöntem özellikle iltihabi barsak hastalıklarında tercih edilse de

Kapanmayan cerrahi yaralar, şekere ve damar problemlerine bağlı yaralar lokal cilt lezyonları gibi durumlarda kupalama yada torbalama yöntemi ile ozon uygulanabilir. Bu yöntemde öncelikle yaranın

Hayatınızı değiştirin

Kronik yorgunluk, stres, geriatrik problemler, bağışıklık sistemi ve alerjik hastalıklar, metabolik hastalıklar, kanser, damar hastalıkları, otoimmun hastalıklar. Tüm sayılan bu hastalıklarda mevcut tedavilerinize ek olarak Ozonun gücünü keşfedin!

Randevu Alınız